Bogár s.r.o.

Veľkoobchod záhradkárskych potrieb

Alginure

  1. Alginure

Účinná látka:

výluh z morských rias, rastlinné aminokyseliny, algináty, fosfonáty

Iný prípravok zvyšujúci odolnosť rastlín proti hubovým chorobám

Pôsobenie:

Po použití prostriedku dôjde v rastline ku zvýšeniu obsahu fytoalexínov a ďalších látok, ktoré zvyšujú obranyschopnosť rastlín voči hubovým chorobám. Prípravok pôsobí preventívne a nemá priamy vplyv na patogéna.

Oblasť

 

použitia:

Vinič – zvýšenie odolnosti proti perenospóre

Jadroviny – zvýšenie odolnosti proti chrastavitosti, múčnatke a chorobám plodov

Zemiaky, paradajky – zvýšenie odolnosti proti plesni zemiakovej

Zelenina (šalát, uhorky, kapustoviny, cibuľa) – zvýšenie odolnosti proti plesniam

Repka – zvýšenie odolnosti proti hubovým chorobám a nádorovitosti

Spôsob aplikácie:

  • preventívne, pred rozšírením infekcie

  • vinič: 3-krát, pred kvetom, v dobe kvitnutia, po kvete (4,5 – 5 l.ha-1)

  • jadroviny: pred kvitnutím, aplikácia v priebehu kvitnutia a po kvete môže zvyšovať hrdzavosť plodov a znižovať rast listov (3 l.ha-1)

  • paradajky: 3 – 6-krát do začiatku vyfarbovania plodov (4,5 – 5 l.ha-1)

  • zemiakyod štádia 3-4 listov, ošetrenie opakovať v intervaloch po 10 dňoch v priebehu celého vegetačného obdobia (4,5 – 5 l.ha-1)

  • zelenina: 4,5 – 5 l.ha-1

Miešateľnosť:

nesmie byt použitý spoločne zo zásaditými prostriedkami. Dá sa miešať s meďnatými prípravkami. 

Ochranná lehota: 0 dní

Skladovanie: 2 roky v originálnych uzavretých obaloch v suchých a chladných miestnostiach pri teplote nad 5°C

Download