Bogár s.r.o.

Veľkoobchod záhradkárskych potrieb

Trifender

Trifender

Účinná látkaTrichoderma asperellum

Organické hnojivo na báze huby pre udržanie porastu v dobrom zdravotnom stave .

91- ilustr repka92- ilustr slnečnica93- ilustr pšenica110 Jahody1111 mrkva14 paprika

Pôsobenie:

Trifender je biologický prípravok, jeho účinnosť je závislá od správnosti aplikácie. Prípravok je nutné aplikovať preventívne. Pri správnej aplikácii je možné udržať porast v dobrom zdravotnom stave. V prípade veľmi silného infekčného tlaku sa následne aplikuje iný biologický prípravok alebo sa zvýši koncentrácia.

Oblasť použitia:

Zelenina plodová, koreňová, zemiaky, hustosiate obilniny, kukurica, olejniny, vinič - zvyšuje mykorhýzu, stimuluje úrodu.

Spôsob aplikácie:

  • prípravok aplikujte na pôdu, počas 2 hodín treba zapracovať do pôdy v hĺbke 6-10 cm

  • aplikácia na jar (marecapríl) v oziminách

  • pri aplikácii na list je odolný voči zmytiu (jeho účinnosť sa zvyšuje vo vlhkom prostredí)

Dávka: 0,5 kg.ha-1

v množstve 400 l na ha

Ochranná lehota: 0 dní

Skladovanie: 2 roky v originálnom obale na suchom a chladnom mieste

Balenie: 5x5g

 

Download