Bogár s.r.o.

Veľkoobchod záhradkárskych potrieb

Vitisan

  1. VitiSan

Účinná látka:

hydrogén bikarbonát draselný

Iný prípravok zvyšujúci odolnosť rastlín proti múčnatke a plesni sivej (Botrytis cinerea) u viniča, múčnatke a chrastavitosti jadrovín, múčnatke na zelenine a ružiach

Pôsobenie:

Prostriedok spôsobuje zmenu pH na listoch a čím zabráni klíčeniu spór a obmedzuje rast mycélia múčnatky.

Oblasť použitia:

Jadroviny – múčnatka, chrastavitosť

Vinice – múčnatka, pleseň sivá

Uhorky – múčnatka uhorková

Spôsob aplikácie:

  • ošetruje sa preventívne

  • pre zvýšenie účinku je vhodné pridať olej (HF-Mycol 0,3 %)

  • podľa infekčného tlaku opakovať ošetrenie v 7-10 dňových intervaloch

Dávka: jadroviny 0,5 % (2 kg.ha-1), vinič 1 % (8-10 kg.ha-1), 3-6 ošetrení,uhorky 0,5 % (2 kg.ha-1)

Miešateľnosť: nie je miešateľný s prípravkami: Biobit, Myco-Sin VIN. Je miešateľný s meďnatými prípravkami, s inými prípravkami HF-Mycol a Cocana. viď: tab. miešateľnosti

Ochranná lehota: 0 dní

Balenie: 500g

 

Download